Privacy verklaring

1. Inleiding

Wij zijn P-Direct B.V. (“P-Direct”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”), een dochtermaatschappij van Perrigo Company plc. Wij bieden u de website 'www.mynudgeplanxls.nl' aan en alle daaraan verbonden subdomeinen (de "Website") alsmede de 'mynudgeplan by XL-S' mobiele applicatie (de "App"), samen te noemen: het "Systeem". Een van de onderdelen van het Systeem is een gewichtsbeheersings- en lifestyleprogramma met daaraan gerelateerde hulpmiddelen, recepten en een online community (de "mynudgeplan Service").

In deze verklaring leggen we uit hoe en waarom we persoonsgegevens (ook wel 'persoonlijke informatie' of 'persoonlijke identificatiegegevens') gebruiken om de Website en de App te beheren, alsmede om de mynudgeplan Service aan te bieden, te promoten en te ontwikkelen. Deze verklaring bevat tevens contactgegevens en belangrijke informatie over uw privacyrechten.

Wij lichten de mynudgeplan Service nader toe in de Algemene Voorwaarden. Wij verzoeken u deze verklaring in samenhang met onze Algemene Voorwaarden te lezen.

Onze Website en App bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring omvat uitsluitend het privacyreglement van P-Direct en niet het privacyreglement van websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of privacyreglement van derden. Wanneer u doorklikt naar een andere website, dient u het privacybeleid op die website te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 april 2020. Wij werken deze verklaring regelmatig bij, dus wij verzoeken u regelmatig te controleren of er updates zijn geweest.

2. Onze contactgegevens

P-Direct B.V. , Kralingseweg 201 , 3062 CE Rotterdam

Als u contact wilt opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG"), stuur dan een e-mail naar globalprivacyoffice@perrigo.com.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe worden die persoonsgegevens gebruikt?

Wij verzamelen persoonsgegevens van degenen die onze Website, de App of de mynudgeplan Service gebruiken. In al deze gevallen verwerken wij uitsluitend persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die wij automatisch over u verzamelen. Wij gebruiken of delen uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan de in deze privacyverklaring gespecificeerde doeleinden, tenzij deze privacyverklaring anderszins bepaalt of u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

In het volgende onderdeel vindt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken, en op welke rechtsgronden. Voor zover de rechtsgronden voor onze verwerking van uw gegevens onze gerechtvaardigde belangen zijn en u meer informatie daarover wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Indien wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, bent u te allen tijde gerechtigd uw toestemming in te trekken voor elk toekomstig gebruik, een en ander op de hieronder omschreven wijze of door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Wij blijven uw persoonsgegevens tot de datum van intrekking verwerken. Dit geldt tevens wanneer wij in andere delen van deze privacyverklaring naar uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen verwijzen.

U maakt gebruik van onze Website

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens, waaronder begrepen persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, soort browser, besturingssysteem, foutenlogboeken en dergelijke. Wij gebruiken deze gegevens om onze Website te personaliseren en om uw klantbeleving tijdens uw bezoek aan onze Website te optimaliseren.

De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, sub f van de algemene verordening gegevensbescherming, "AVG") bij het verbeteren van onze Website.

Wanneer u een account aanmaakt in onze webshop, dient u persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zoals uw naam en contact- en factuurgegevens. Wij gebruiken die gegevens om de gewenste producten aan u te kunnen leveren.

Een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om onze diensten te kunnen verlenen. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve 'uitvoering van een overeenkomst' (art. 6, lid 1, sub b AVG). Ter verduidelijking merken we hierbij op dat u contractueel verplicht bent deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken, en dat wij u geen webshopaccount kunnen bieden als u die persoonsgegevens niet verstrekt.

Mits u toestemming heeft gegeven, verzamelen wij informatie over uw gebruik van de Website om u relevante aanbiedingen en advertenties te tonen via websites van derden. Dit doen we door de informatie over uw gebruik van de website te analyseren, poules (groepen met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken) te definiëren en u in een of meer poules te plaatsen. De logica achter de segmentatie van gebruikers in deze poules verschilt. Zo bepalen we op basis van het type account dat u heeft of in welke week van het plan u zich bevindt, welke advertenties relevant zijn voor u. Trackingcookies van derden en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de informatie over uw gebruik van de website te verzamelen. Deze cookies en vergelijkbare technologieën worden alleen gebruikt als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Lees meer over ons gebruik van cookies in sectie 6 hieronder (Cookies en soortgelijke technologieën).

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG).

Om u relevante aanbiedingen en advertenties te tonen, maken we gebruik van de diensten van Google (Google Tag Manager, Google AdWords / Ads, Google Campaign Manager, Google Analytics, Firebase) en Facebook. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google en Facebook. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen:

Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

U gebruikt de Gratis Versie van de App

Indien u ervoor kiest de Gratis Versie van de App te gebruiken (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden), verzamelen wij informatie - die persoonsgegevens zou kunnen bevatten - die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de App (bijv. uw naam, leeftijd, geslacht, gewicht en streefgewicht). Wij verzamelen tevens gegevens over hoe u de App gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om u te voorzien van (eigenschappen en functionaliteiten van) de App, en om de App te onderhouden en te verbeteren.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om onze diensten te kunnen verlenen en de App te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens bestaat derhalve uit 'uitvoering van een overeenkomst' (art. 6, lid 1, sub b AVG) en onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, sub f AVG) bij het verbeteren van onze App.

Mits u toestemming heeft gegeven, verzamelen wij informatie over uw gebruik van de App om u relevante aanbiedingen en advertenties te tonen via websites van derden. Dit doen we door de informatie over uw gebruik van de App te analyseren, poules (groepen met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken) te definiëren en u in een of meer poules te plaatsen. De logica achter de segmentatie van gebruikers in deze poules verschilt. Zo bepalen we op basis van het type account dat u heeft of in welke week van het plan u zich bevindt, welke advertenties relevant zijn voor u. Trackingcookies van derden en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de informatie over uw gebruik van de App te verzamelen. Deze cookies en vergelijkbare technologieën worden alleen gebruikt als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Lees meer over ons gebruik van cookies in sectie 6 hieronder (Cookies en soortgelijke technologieën).

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG).

Om u relevante aanbiedingen en advertenties te tonen, maken we gebruik van de diensten van Google (Google Tag Manager, Google AdWords / Ads, Google Campaign Manager, Google Analytics, Firebase) en Facebook. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google en Facebook. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen:

Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

U gebruikt de Volledige Versie van de App (inclusief de mynudgeplan Service)

Indien u ervoor kiest de Volledige Versie van de App te gebruiken (inclusief de mynudgeplan Service), verzamelen wij informatie - die persoonsgegevens zou kunnen bevatten - die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de App, op basis van uw antwoorden op de vragen die bij uw aanmelding in de App worden gesteld (bijv. uw naam, leeftijd, geslacht, gewicht, streefgewicht en informatie over uw gezondheid) en op basis van uw posts in de Community (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden). Wij verzamelen tevens gegevens over hoe u de App gebruikt (bijv. uw gebruik van de mynudgeplan Service en hoe actief u bent). Deze gegevens worden gebruikt om (eigenschappen en functionaliteiten van) de App en de mynudgeplan Service aan u te kunnen leveren en om deze te beheren, te onderhouden en te verbeteren, alsmede om contact met u op te nemen om u eraan te herinneren dat u nog op taken in verband met uw gebruik van de mynudgeplan Service moet reageren of deze nog moet voltooien. Wij gebruiken deze gegevens ook om het slagingspercentage van de mynudgeplan Service te analyseren en met u te delen (waaronder begrepen behaalde doelen, gewichtsverlies-mijlpalen en -slagingspercentages) teneinde statistische analyses of wetenschappelijk onderzoek in verband met het behaalde gewichtsverlies uit te voeren, alsmede om uw posts in de Community (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden) te beheren, te bewaken en te gebruiken, waaronder begrepen het publiceren van schermnamen en andere gegevens die u verstrekt.

Een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om onze diensten te kunnen verlenen en om de App en de mynudgeplan Service te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens bestaat derhalve uit 'uitvoering van een overeenkomst' (art. 6, lid 1, sub b AVG) en onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, sub f AVG) bij het personaliseren van de inhoud van onze diensten conform de gebruikersvoorkeuren en bij het verbeteren van de App en de mynudgeplan Service.

Waar het gegevens over uw gezondheid betreft, verwerken wij deze uitsluitend met uw voorafgaande toestemming conform art. 9, lid 2, sub a AVG, tenzij een dergelijke verwerking is toegestaan of vereist onder het toepasselijk recht. U bent contractueel verplicht dergelijke gegevens aan ons te verstrekken; zonder dergelijke gegevens kunnen wij de mynudgeplan Service niet verlenen.

Mits u toestemming heeft gegeven, verzamelen wij informatie over uw gebruik van de App om u relevante aanbiedingen en advertenties te tonen via websites van derden. Dit doen we door de informatie over uw gebruik van de App te analyseren, poules (groepen met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken) te definiëren en u in een of meer poules te plaatsen. De logica achter de segmentatie van gebruikers in deze poules verschilt. Zo bepalen we op basis van het type account dat u heeft of in welke week van het plan u zich bevindt, welke advertenties relevant zijn voor u. Trackingcookies van derden en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de informatie over uw gebruik van de App te verzamelen. Deze cookies en vergelijkbare technologieën worden alleen gebruikt als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Lees meer over ons gebruik van cookies in sectie 6 hieronder (Cookies en soortgelijke technologieën).

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG).

Om u relevante aanbiedingen en advertenties te tonen, maken we gebruik van de diensten van Google (Google Tag Manager, Google AdWords / Ads, Google Campaign Manager, Google Analytics, Firebase) en Facebook. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google en Facebook. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen:

Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

U koopt producten in onze webshop

Indien u in onze webshop een bestelling plaatst zonder een account aan te maken, wordt u gevraagd uw contactgegevens, factuurgegevens, betaalgegevens, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken.

Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u bevestigings-e-mails over uw bestelling en de verzending te sturen. Daarnaast gebruiken wij uw betaalgegevens om de betaling voor uw bestelling te verwerken, en gebruiken wij uw e-mailadres en overige contactgegevens om uw bestelling aan u te verzenden.

Een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om uw bestelling te kunnen verwerken; de rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve 'uitvoering van een overeenkomst' (art. 6, lid 1, sub b AVG). Ter verduidelijking merken we hierbij op dat u contractueel verplicht bent dergelijke persoonsgegevens aan ons te verstrekken, en dat wij, als u dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, u geen bestelling-gerelateerde berichten kunnen sturen en uw bestelling niet kunnen voltooien.

Wij sturen u service-updates

We gebruiken uw persoonsgegevens om u belangrijke service-aankondigingen en updates met betrekking tot onze Website, de App, de mynudgeplan Service of de Algemene Voorwaarden te sturen. Wanneer u gebruiker wordt van de mynudgeplan Service, sturen wij u e-mails voor het aanmaken van uw account.

Het verwerken van uw persoonsgegevens voor die doeleinden is vereist om onze diensten te kunnen verlenen. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve 'uitvoering van een overeenkomst' (art. 6, lid 1, sub b AVG). Ter verduidelijking merken we hierbij op dat u contractueel verplicht bent dergelijke persoonsgegevens aan ons te verstrekken, en dat wij, als u dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, u geen service-gerelateerde berichten kunnen sturen.

Wij sturen u reclameberichten

U kunt aangeven dat u toestemming geeft nieuwsbrieven en andere informatie over onze producten en diensten te ontvangen. Indien u daartoe toestemming geeft, sturen wij u promotionele nieuwsbrieven en informatie over aanbiedingen via e-mail en via sociale media, zoals Facebook. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw gegevens bestaat uit uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a AVG) of – ingeval u reeds klant bent – ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, sub f AVG) bij het sturen van relevante marketinginformatie aan u. Ter verduidelijking merken we hierbij op u niet wettelijk verplicht bent uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u echter geen nieuwsbrieven en andere informatie - zoals hierboven beschreven - sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke berichten door de respectieve instructies in die berichten te volgen.

U neemt contact op met onze klantenservice

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij naar uw e-mailadres of telefoonnummer en nemen wij contact met u op om antwoord te geven op uw vragen, om de door u verzochte diensten te verlenen, en om uw account te beheren. Wij zullen het contact met u telefonisch of per e-mail onderhouden, al naargelang uw voorkeuren. Een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om onze diensten te kunnen verlenen; de rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve art. 6, lid 1, sub b AVG. Ter verduidelijking merken we hierbij op dat u contractueel verplicht bent dergelijke persoonsgegevens aan ons te verstrekken, en dat wij, als u dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, u geen berichten van de klantenservice kunnen sturen.

Wettelijke verplichtingen

Wij zullen uw persoonsgegevens tevens gebruiken als we dat nodig of gepast achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, wettelijke toezichts- en rapportageverplichtingen, zoals die met betrekking tot ongewenste voorvallen, productklachten, patiëntveiligheid en financiële bekendmakingen. Wanneer dit het geval is, geldt als onze rechtsgrond dat het gebruik van persoonsgegevens vereist is om een wettelijke verplichting na te komen.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Mits u toestemming heeft gegeven, verzamelen wij informatie over uw gebruik van de Website en App om u relevante aanbiedingen en advertenties te tonen via websites van derden. Dit doen we door de informatie over uw gebruik van de Website en App te analyseren, poules (groepen met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken) te definiëren en u in een of meer poules te plaatsen. De logica achter de segmentatie van gebruikers in deze poules verschilt. Zo bepalen we op basis van het type account dat u heeft of in welke week van het plan u zich bevindt, welke advertenties relevant zijn voor u.

5. Het delen van persoonsgegevens

Partners:

Wij delen persoonsgegevens met partners, en ontvangen tevens persoonsgegevens van partners. Onder partners worden begrepen: internetproviders, derden die de Website, App of mynudgeplan Service distribueren, en online- en offline-gegevensaanbieders. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

Dienstverleners:

Ter ondersteuning van het beschikbaar stellen van de Website en de App en ter ondersteuning van de verlening, ontwikkeling en promotie van de mynudgeplan Service, delen wij persoonsgegevens met en ontvangen wij persoonsgegevens van de volgende categorieën van dienstverleners:

 • Distributeurs.

 • Verwerkers van betalingstransacties.

 • Aanbieders van fraude- en kredietrisico-screeningdiensten.

 • E-commerce dienstverleners.

 • Reclamepartners.

 • Analytics-dienstverleners.

 • IT-providers.

 • Professionele dienstverleners (bijv. accountants en advocaten).

Met bovenstaande dienstverleners hebben wij overeenkomsten gesloten die strikte voorwaarden bevatten voor de wijze waarop zij de persoonsgegevens die wij met hen delen mogen gebruiken.

Perrigo-groepsmaatschappijen en bedrijfsreorganisaties

Waar nodig delen wij persoonsgegevens met andere Perrigo-groepsmaatschappijen teneinde de Website en de App beschikbaar te stellen en de mynudgeplan Service te verlenen, te ontwikkelen en aan te prijzen.

Wij delen persoonsgegevens met Perrigo-groepsmaatschappijen, potentiële kopers van P-Direct en/of zakenpartners indien dit vereist is voor een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of inbreng van activa waarbij P-Direct en/of de Website, de App en de mynudgeplan Service betrokken zijn.

Wettelijke rechten en verplichtingen

Wij delen persoonsgegevens indien dit vereist is om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen dan wel te verdedigen. Daarnaast delen wij persoonsgegevens indien de rechter, een toezichthouder of het recht dit vereist.

6. Cookies en soortgelijke technologieën

We gebruiken cookies om u een betere online ervaring te geven. Om volledig gebruik te kunnen maken van de website, moet uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies accepteren. Wij vinden het belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en voor welke doeleinden. Dit helpt uw privacy te beschermen en biedt u tegelijkertijd de beste online ervaring.

Wat is een Cookie

Cookies zijn kleine tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die worden gedownload en die op uw gebruikersapparaat kunnen worden opgeslagen, bijv. uw computer (of andere internet-apparaten, zoals een smartphone of tablet). We kunnen vergelijkbare technieken gebruiken, zoals pixels, webbakens en vingerafdrukken van apparaten. Omwille van de consistentie worden al deze gecombineerde technieken hierna ‘cookies’ genoemd.

Cookies gebruikt op de website

Door in de cookiebanner op ‘akkoord en doorgaan’ te klikken, geef je ons toestemming om cookies te plaatsen en / of te lezen van de website die je bezoekt. We gebruiken verschillende soorten cookies. Sommige hiervan zijn sessiecookies die tijdelijk zijn en waarmee we uw acties tijdens een browsersessie kunnen koppelen. Sessiecookies worden gewist wanneer u de browser sluit. Andere cookies zijn permanente cookies die op uw apparaat blijven gedurende de in de cookie gespecificeerde periode. De website gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

a. Vereiste cookies [in Trustarc: ‘verplichte cookies’]

Vereiste cookies zijn essentieel en helpen u bij het navigeren op de website. Ze verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website voor bezoekers. Deze cookies zorgen ervoor dat uw winkelmandje wordt bewaard tijdens alle stappen van uw afrekenproces. Deze cookies helpen ook de beveiliging van websites en basisfunctionaliteit te ondersteunen.

B. Analytics-cookies [in Trustarc: ‘functionele cookies’]

Analytics-cookies helpen ons om het gedrag van onze bezoekers en het gebruik van de website op een geaggregeerde manier te begrijpen. We kunnen deze cookies bijvoorbeeld gebruiken om inzicht te krijgen in hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Dit betekent dat we kunnen achterhalen wat werkt en wat niet, het stelt ons in staat om de website continu te verbeteren en te meten hoe effectief onze advertenties en communicatie zijn.

C. Advertentiecookies [in Trustarc: ‘reclamecookies]

Advertentiecookies onthouden uw product- en paginavoorkeuren en in het algemeen dat u de website hebt bezocht. We streven ernaar om u advertenties te bieden die relevant zijn voor u en uw interesses op andere online platforms, indien beschikbaar op basis van uw bezoeken en surfgedrag op onze website en andere websites van derden. Op basis van deze interesses ontwikkelen we een gesegmenteerd profiel en passen we vervolgens de inhoud en de advertenties op onze website en andere websites aan voor verschillende groepen klanten.

Derden die cookies via onze website plaatsen, kunnen op deze manier ook proberen te achterhalen wat uw interesses zijn, en deze informatie kan ook worden gebruikt om u inhoud of advertenties te presenteren die u waarschijnlijk op andere websites interessant zullen vinden. In dit geval kan de informatie over uw huidige websitebezoek worden gecombineerd met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Deze advertentiecookies worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van advertenties te meten.

Beheer uw cookie-instellingen

We kunnen u ook de mogelijkheid geven om uw voorkeuren met betrekking tot cookies in te stellen. Door op ‘meer informatie’ te klikken, kunt u kiezen welk type cookies u onze website wilt laten gebruiken. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen, inclusief het volledig intrekken van de toestemming die u eerder aan ons heeft gegeven. Onder ‘geavanceerde instellingen’ vindt u ook een lijst van alle cookies binnen de categorieën ‘verplichte cookies’, ‘functionele cookies’ en ‘reclame cookies’.

Naast het gebruik van de sectie cookie-instellingen op onze website, kunt u uw cookie-instellingen op elk moment beheren in uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat uw browserinstellingen u mogelijk niet hetzelfde gebruiksgemak bieden als de cookie-instellingen op onze website. Als u eenvoudig alle cookies of al onze cookies uitschakelt in uw browserinstellingen, zult u merken dat bepaalde secties of functies van de website niet werken, omdat uw browser ons kan beletten functioneel vereiste cookies in te stellen. Daarom wordt aanbevolen om de cookie-instellingen op onze website te gebruiken in plaats van alle cookies uit te schakelen via uw webbrowser.

Cookie-overzicht

Hieronder vindt u een volledige lijst van de cookies die op de website worden gebruikt.

We geven telkens type (verplichte cookie, functionele cookie of reclamecookie) - Name - Purpose - Expiry - First party of Third party.

Verplichte Cookies

 • i18nextLng - determines the preferred languages of the visitor. Allows the website to set the preferred language upon visitor's re-entry - persistent - First party

 • @@scroll# - Unclassified - Session - First party

Functionele Cookies

 • phpsessied - Temporarily saved information from your session (website visit). This way you don't have to fill in a form again when you reload a page, for example, or don't fill in all the fields correctly at once - Session - First party

 • _ga - registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website - Two years - First party

 • _gat _dc_gtm_<property-id> - Used by Google Analytics to throttle request rate - One minute - First party

 • _gid - Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website - One dat - First party

 • _hjid - Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes - One year - First party

 • _jgTLDTest - Detect the SEO-ranking for the current website. This service is part of a third party statistics and analysis service - Session - Third party

 • collect - Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels - Session - Third party

 • hjViewportld - Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes - Session - First party

Reclamecookies

 • _fbp - Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers - Three months - Third party

 • _gvl_au - Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services - Three months - First party

 • _hjIncludedInSample - Determines if the user’s navigation should be registered in a certain statistical place holder - Session - First party

 • fr - Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers - Three months - Third party

 • g/collect - Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels - Session - Third party

 • IDE - Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user - One year - Third party

 • test_cookie - Used to check if the user’s browser supports cookies - One day - Third party

 • tr - Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers - Session - Third party

 • _hj - Used by Hotjar to see if a visitor interacts with a survey, recording, poll, heatmap on the site - One year - Third party

 • .vgo - USed by Active Campaign to analyze behavior of email campaigns and website - One year - Third party

 • pagead/1p-user-list/# - Unclassified - Session

 • _ga_EH4E19DG3C - Unclassified - Two years

 • checkout::perrigo-direct - Unclassified - Persistent

 • prism_223775173 - Unclassified -Twenty-nine days

7. Internationale doorgiften

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar een lager beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens wordt geboden dan de beveiliging die wordt geboden door de wetgeving binnen de EER. Het is mogelijk dat een online-dienstverlener die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijv. in de Verenigde Staten) en dat het gebruik van die dienst inhoudt dat persoonsgegevens aan een leverancier worden doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de landen buiten de EER waar wij persoonsgegevens aan doorgeven, met de garantie dat in dat land een passend beschermingsniveau gewaarborgd zal worden.

Landen buiten de EER: Verenigde Staten

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens doorgeven aan online-dienstverleners die in de VS gevestigd zijn. In dat geval geldt een besluit van de Europese Commissie waarin een beschermingsniveau passend wordt verklaard als waarborg. De partijen waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven zijn “EU-US Privacy Shield”-gecertificeerd, wat betekent dat zij de Europese privacyregelgeving zullen naleven.

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens doorgeven aan onze groepsmaatschappij in de VS. In dat geval wordt het passende beschermingsniveau gewaarborgd door middel van standaardcontractbepalingen.

8. Bewaren van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingsdoeleinden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen zo lang als nodig is om het desbetreffende doel te bereiken. Sommige gegevens moeten voor langere tijd worden opgeslagen om het toepasselijk recht na te leven.

9. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Zo maken we gebruik van encryptie en anonimisering van gegevens en hanteren we grensbeveiliging (zoals firewalls en inbraakdetectie). Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig getest. Onze medewerkers zijn gebonden tot geheimhouding en zijn verplicht ons beleid en procedures met betrekking tot passende bescherming van uw persoonsgegevens op te volgen.

10. Uw rechten

Op grond van de wet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het recht op een antwoord op de vraag of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien ze verwerkt worden, het recht op inzage van die gegevens;

 • het recht te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens;

 • het recht te verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens;

 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • het recht de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, voor zover de verwerking op basis van toestemming geschiedt;

 • het recht uw persoonsgegevens te verkrijgen of deze over te dragen aan een organisatie naar uw keuze, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, een en ander voor zover u deze persoonsgegevens zelf aan de verwerkingsverantwoordelijke had verstrekt;

 • het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft;

 • afhankelijk van uw woonplaats, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die toezicht houdt op de naleving van de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is deze toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wij behandelen verzoeken met betrekking tot de uitoefening van bovengenoemde rechten op de wijze die door de wet wordt voorgeschreven. Er zijn situaties waarin deze rechten niet gelden, en de toepasselijke regelgeving bevat de nodige uitzonderingen. Als wij niet aan een verzoek voldoen, leggen wij uit waarom dit zo is.

11. Contact

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar globalprivacyoffice@perrigo.com. U kunt dat e-mailadres ook gebruiken om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, indien u in een ander land binnen de EER woont of werkt, bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming van dat land.