Privacy verklaring

1. Inleiding

Wij zijn P-Direct B.V. (“P-Direct”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”), een dochtermaatschappij van Perrigo Company plc. Wij bieden u de website 'www.mynudgeplanxls.nl' aan en alle daaraan verbonden subdomeinen (de "Website") alsmede de 'mynudgeplan by XL-S' mobiele applicatie (de "App"), samen te noemen: het "Systeem". Een van de onderdelen van het Systeem is een gewichtsbeheersings- en lifestyleprogramma met daaraan gerelateerde hulpmiddelen, recepten en een online community (de "mynudgeplan Service").

In deze verklaring leggen we uit hoe en waarom we persoonsgegevens (ook wel 'persoonlijke informatie' of 'persoonlijke identificatiegegevens') gebruiken om de Website en de App te beheren, alsmede om de mynudgeplan Service aan te bieden, te promoten en te ontwikkelen. Deze verklaring bevat tevens contactgegevens en belangrijke informatie over uw privacyrechten.

Wij lichten de mynudgeplan Service nader toe in de Algemene Voorwaarden. Wij verzoeken u deze verklaring in samenhang met onze Algemene Voorwaarden te lezen.

Onze Website en App bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring omvat uitsluitend het privacyreglement van P-Direct en niet het privacyreglement van websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of privacyreglement van derden. Wanneer u doorklikt naar een andere website, dient u het privacybeleid op die website te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 november 2019. Wij werken deze verklaring regelmatig bij, dus wij verzoeken u regelmatig te controleren of er updates zijn geweest.

2. Onze contactgegevens

P-Direct B.V. , Kralingseweg 201 , 3062 CE Rotterdam

Als u contact wilt opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG"), stuur dan een e-mail naar globalprivacyoffice@perrigo.com.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe worden die persoonsgegevens gebruikt?

Wij verzamelen persoonsgegevens van degenen die onze Website, de App of de mynudgeplan Service gebruiken. In al deze gevallen verwerken wij uitsluitend persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die wij automatisch over u verzamelen. Wij gebruiken of delen uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan de in deze privacyverklaring gespecificeerde doeleinden, tenzij deze privacyverklaring anderszins bepaalt of u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

In het volgende onderdeel vindt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken, en op welke rechtsgronden. Voor zover de rechtsgronden voor onze verwerking van uw gegevens onze gerechtvaardigde belangen zijn en u meer informatie daarover wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Indien wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, bent u te allen tijde gerechtigd uw toestemming in te trekken voor elk toekomstig gebruik, een en ander op de hieronder omschreven wijze of door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Wij blijven uw persoonsgegevens tot de datum van intrekking verwerken. Dit geldt tevens wanneer wij in andere delen van deze privacyverklaring naar uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen verwijzen.

U maakt gebruik van onze Website

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens, waaronder begrepen persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, soort browser, besturingssysteem, foutenlogboeken en dergelijke. Wij gebruiken deze gegevens om onze Website te personaliseren en om uw klantbeleving tijdens uw bezoek aan onze Website te optimaliseren.

De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, sub f van de algemene verordening gegevensbescherming, "AVG") bij het verbeteren van onze Website.

Wanneer u een account aanmaakt in onze webshop, dient u persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zoals uw naam en contact- en factuurgegevens. Wij gebruiken die gegevens om de gewenste producten aan u te kunnen leveren.

Een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om onze diensten te kunnen verlenen. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve 'uitvoering van een overeenkomst' (art. 6, lid 1, sub b AVG). Ter verduidelijking merken we hierbij op dat u contractueel verplicht bent deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken, en dat wij u geen webshopaccount kunnen bieden als u die persoonsgegevens niet verstrekt.

U gebruikt de Gratis Versie van de App

Indien u ervoor kiest de Gratis Versie van de App te gebruiken (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden), verzamelen wij informatie - die persoonsgegevens zou kunnen bevatten - die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de App (bijv. uw naam, leeftijd, geslacht, gewicht en streefgewicht). Wij verzamelen tevens gegevens over hoe u de App gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om u te voorzien van (eigenschappen en functionaliteiten van) de App, en om de App te onderhouden en te verbeteren.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om onze diensten te kunnen verlenen en de App te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens bestaat derhalve uit 'uitvoering van een overeenkomst' (art. 6, lid 1, sub b AVG) en onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, sub f AVG) bij het verbeteren van onze App.

U gebruikt de Volledige Versie van de App (inclusief de mynudgeplan Service)

Indien u ervoor kiest de Volledige Versie van de App te gebruiken (inclusief de mynudgeplan Service), verzamelen wij informatie - die persoonsgegevens zou kunnen bevatten - die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de App, op basis van uw antwoorden op de vragen die bij uw aanmelding in de App worden gesteld (bijv. uw naam, leeftijd, geslacht, gewicht, streefgewicht en informatie over uw gezondheid) en op basis van uw posts in de Community (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden). Wij verzamelen tevens gegevens over hoe u de App gebruikt (bijv. uw gebruik van de mynudgeplan Service en hoe actief u bent). Deze gegevens worden gebruikt om (eigenschappen en functionaliteiten van) de App en de mynudgeplan Service aan u te kunnen leveren en om deze te beheren, te onderhouden en te verbeteren, alsmede om contact met u op te nemen om u eraan te herinneren dat u nog op taken in verband met uw gebruik van de mynudgeplan Service moet reageren of deze nog moet voltooien. Wij gebruiken deze gegevens ook om het slagingspercentage van de mynudgeplan Service te analyseren en met u te delen (waaronder begrepen behaalde doelen, gewichtsverlies-mijlpalen en -slagingspercentages) teneinde statistische analyses of wetenschappelijk onderzoek in verband met het behaalde gewichtsverlies uit te voeren, alsmede om uw posts in de Community (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden) te beheren, te bewaken en te gebruiken, waaronder begrepen het publiceren van schermnamen en andere gegevens die u verstrekt.

Een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om onze diensten te kunnen verlenen en om de App en de mynudgeplan Service te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens bestaat derhalve uit 'uitvoering van een overeenkomst' (art. 6, lid 1, sub b AVG) en onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, sub f AVG) bij het personaliseren van de inhoud van onze diensten conform de gebruikersvoorkeuren en bij het verbeteren van de App en de mynudgeplan Service. Waar het gegevens over uw gezondheid betreft, verwerken wij deze uitsluitend met uw voorafgaande toestemming conform art. 9, lid 2, sub a AVG, tenzij een dergelijke verwerking is toegestaan of vereist onder het toepasselijk recht. U bent contractueel verplicht dergelijke gegevens aan ons te verstrekken; zonder dergelijke gegevens kunnen wij de mynudgeplan Service niet verlenen.

U koopt producten in onze webshop

Indien u in onze webshop een bestelling plaatst zonder een account aan te maken, wordt u gevraagd uw contactgegevens, factuurgegevens, betaalgegevens, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken.

Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u bevestigings-e-mails over uw bestelling en de verzending te sturen. Daarnaast gebruiken wij uw betaalgegevens om de betaling voor uw bestelling te verwerken, en gebruiken wij uw e-mailadres en overige contactgegevens om uw bestelling aan u te verzenden.

Een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om uw bestelling te kunnen verwerken; de rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve 'uitvoering van een overeenkomst' (art. 6, lid 1, sub b AVG). Ter verduidelijking merken we hierbij op dat u contractueel verplicht bent dergelijke persoonsgegevens aan ons te verstrekken, en dat wij, als u dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, u geen bestelling-gerelateerde berichten kunnen sturen en uw bestelling niet kunnen voltooien.

Wij sturen u service-updates

We gebruiken uw persoonsgegevens om u belangrijke service-aankondigingen en updates met betrekking tot onze Website, de App, de mynudgeplan Service of de Algemene Voorwaarden te sturen. Wanneer u gebruiker wordt van de mynudgeplan Service, sturen wij u e-mails voor het aanmaken van uw account.

Het verwerken van uw persoonsgegevens voor die doeleinden is vereist om onze diensten te kunnen verlenen. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve 'uitvoering van een overeenkomst' (art. 6, lid 1, sub b AVG). Ter verduidelijking merken we hierbij op dat u contractueel verplicht bent dergelijke persoonsgegevens aan ons te verstrekken, en dat wij, als u dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, u geen service-gerelateerde berichten kunnen sturen.

Wij sturen u reclameberichten

U kunt aangeven dat u toestemming geeft nieuwsbrieven en andere informatie over onze producten en diensten te ontvangen. Indien u daartoe toestemming geeft, sturen wij u promotionele nieuwsbrieven en informatie over aanbiedingen via e-mail en via sociale media, zoals Facebook. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw gegevens bestaat uit uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a AVG) of – ingeval u reeds klant bent – ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, sub f AVG) bij het sturen van relevante marketinginformatie aan u. Ter verduidelijking merken we hierbij op u niet wettelijk verplicht bent uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u echter geen nieuwsbrieven en andere informatie - zoals hierboven beschreven - sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke berichten door de respectieve instructies in die berichten te volgen.

U neemt contact op met onze klantenservice

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij naar uw e-mailadres of telefoonnummer en nemen wij contact met u op om antwoord te geven op uw vragen, om de door u verzochte diensten te verlenen, en om uw account te beheren. Wij zullen het contact met u telefonisch of per e-mail onderhouden, al naargelang uw voorkeuren. Een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om onze diensten te kunnen verlenen; de rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve art. 6, lid 1, sub b AVG. Ter verduidelijking merken we hierbij op dat u contractueel verplicht bent dergelijke persoonsgegevens aan ons te verstrekken, en dat wij, als u dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, u geen berichten van de klantenservice kunnen sturen. Wettelijke verplichtingen

Wij zullen uw persoonsgegevens tevens gebruiken als de wet ons daartoe verplicht. Wanneer dit het geval is, geldt als onze rechtsgrond dat het gebruik van persoonsgegevens vereist is om een wettelijke verplichting na te komen.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor de Website, de App en de mynudgeplan Service.

5. Het delen van persoonsgegevens

Partners:

Wij delen persoonsgegevens met partners, en ontvangen tevens persoonsgegevens van partners. Onder partners worden begrepen: internetproviders, derden die de Website, App of mynudgeplan Service distribueren, en online- en offline-gegevensaanbieders. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

Dienstverleners:

Ter ondersteuning van het beschikbaar stellen van de Website en de App en ter ondersteuning van de verlening, ontwikkeling en promotie van de mynudgeplan Service, delen wij persoonsgegevens met en ontvangen wij persoonsgegevens van de volgende categorieën van dienstverleners:

 • Distributeurs.

 • Verwerkers van betalingstransacties.

 • Aanbieders van fraude- en kredietrisico-screeningdiensten.

 • E-commerce dienstverleners.

 • Reclamepartners.

 • Analytics-dienstverleners.

 • IT-providers.

 • Professionele dienstverleners (bijv. accountants en advocaten).

Met bovenstaande dienstverleners hebben wij overeenkomsten gesloten die strikte voorwaarden bevatten voor de wijze waarop zij de persoonsgegevens die wij met hen delen mogen gebruiken.

Perrigo-groepsmaatschappijen en bedrijfsreorganisaties

Waar nodig delen wij persoonsgegevens met andere Perrigo-groepsmaatschappijen teneinde de Website en de App beschikbaar te stellen en de mynudgeplan Service te verlenen, te ontwikkelen en aan te prijzen.

Wij delen persoonsgegevens met Perrigo-groepsmaatschappijen, potentiële kopers van P-Direct en/of zakenpartners indien dit vereist is voor een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of inbreng van activa waarbij P-Direct en/of de Website, de App en de mynudgeplan Service betrokken zijn.

Wettelijke rechten en verplichtingen

Wij delen persoonsgegevens indien dit vereist is om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen dan wel te verdedigen. Daarnaast delen wij persoonsgegevens indien de rechter, een toezichthouder of het recht dit vereist.

6. Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die we plaatsen op de apparaten waarmee toegang tot de Website wordt verkregen. Hieronder vindt u omschrijvingen van de soorten cookies die wij gebruiken:

 • Essentiële cookies. Als de essentiële cookies zijn uitgeschakeld, werkt onze Website niet goed. Wij en onze dienstverleners kunnen essentiële cookies gebruiken om Gebruikers te identificeren en te authenticeren. Daarnaast gebruiken wij essentiële cookies om onze Algemene Voorwaarden te handhaven en de veiligheid van onze websites en diensten te behouden.

 • Prestatiecookies. Prestatiecookies verzamelen gegevens over hoe bezoekers de Website gebruiken, bijv. welke pagina's Gebruikers het meest bezoeken en welke foutmeldingen Gebruikers ontvangen van webpagina's. Prestatiecookies verzamelen geen gegevens die bezoekers identificeren, en de gegevens die deze cookies verzamelen worden samengevoegd en geanonimiseerd.

 • Advertentiecookies. Advertentiecookies worden gebruikt om voor de bezoeker relevante reclame te tonen, op basis van de interesses van de desbetreffende bezoeker, alsmede om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Dergelijke cookies worden meestal met onze toestemming geplaatst door reclamenetwerken. Deze cookies onthouden dat u de Website heeft bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Ga naar www.youronlinechoices.eu voor meer informatie over de mogelijkheden en hoe u dergelijke cookies van derden kunt uitschakelen.

Ingesloten scripts

Een ingesloten script is een programmeercode die wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe Gebruikers de Website gebruiken. Het ingesloten script wordt tijdelijk gedownload op apparaten die worden gebruikt om de Website te bezoeken. Het ingesloten script is uitsluitend actief wanneer het desbetreffende apparaat wordt gebruikt om de Website te bezoeken.

Webbaken

Een webbaken is een kleine afbeelding of programmeercode die op sommige onderdelen van de Website wordt geplaatst.

Advertenties

Een select aantal externe reclamepartners en wij gebruiken cookies, ingesloten scripts en webbakens om op de hele Website advertenties te tonen. Onze reclamepartners kunnen tevens andere, soortgelijke soorten technologieën toepassen. Voor meer informatie over advertenties en uw mogelijkheden om u af te melden van gerichte advertenties van dergelijke derden, gaat u naar het Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org) en/of het Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (www.aboutads.info/choices).

Analytics

Een select aantal analytics-dienstverleners en wij gebruiken cookies, ingesloten scripts en webbakens om analytische informatie over de Service te genereren. Onze analytics-dienstverleners kunnen tevens andere, soortgelijke soorten technologieën toepassen.

Toestemming

Wij brengen u op de hoogte zodra wij toestemming nodig hebben voor analytische en advertentiecookies, ingesloten scripts, webbakens en andere, soortgelijke technologieën.

7. Internationale doorgiften

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar een lager beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens wordt geboden dan de beveiliging die wordt geboden door de wetgeving binnen de EER. Het is mogelijk dat een online-dienstverlener die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijv. in de Verenigde Staten) en dat het gebruik van die dienst inhoudt dat persoonsgegevens aan een leverancier worden doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de landen buiten de EER waar wij persoonsgegevens aan doorgeven, met de garantie dat in dat land een passend beschermingsniveau gewaarborgd zal worden.

Landen buiten de EER: Verenigde Staten

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens doorgeven aan online-dienstverleners die in de VS gevestigd zijn. In dat geval geldt een besluit van de Europese Commissie waarin een beschermingsniveau passend wordt verklaard als waarborg. De partijen waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven zijn “EU-US Privacy Shield”-gecertificeerd, wat betekent dat zij de Europese privacyregelgeving zullen naleven.

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens doorgeven aan onze groepsmaatschappij in de VS. In dat geval wordt het passende beschermingsniveau gewaarborgd door middel van standaardcontractbepalingen.

8. Bewaren van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingsdoeleinden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen zo lang als nodig is om het desbetreffende doel te bereiken. Sommige gegevens moeten voor langere tijd worden opgeslagen om het toepasselijk recht na te leven.

9. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze medewerkers zijn gebonden tot geheimhouding en zijn verplicht onze instructies met betrekking tot passende bescherming van uw persoonsgegevens op te volgen.

10. Uw rechten

Op grond van de wet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het recht op een antwoord op de vraag of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien ze verwerkt worden, het recht op inzage van die gegevens;

 • het recht te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens;

 • het recht te verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens;

 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • het recht de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, voor zover de verwerking op basis van toestemming geschiedt;

 • het recht uw persoonsgegevens te verkrijgen of deze over te dragen aan een organisatie naar uw keuze, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, een en ander voor zover u deze persoonsgegevens zelf aan de verwerkingsverantwoordelijke had verstrekt;

 • het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft;

 • afhankelijk van uw woonplaats, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die toezicht houdt op de naleving van de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is deze toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wij behandelen verzoeken met betrekking tot de uitoefening van bovengenoemde rechten op de wijze die door de wet wordt voorgeschreven. Er zijn situaties waarin deze rechten niet gelden, en de toepasselijke regelgeving bevat de nodige uitzonderingen. Als wij niet aan een verzoek voldoen, leggen wij uit waarom dit zo is.

11. Contact

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar globalprivacyoffice@perrigo.com. U kunt dat e-mailadres ook gebruiken om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, indien u in een ander land binnen de EER woont of werkt, bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming van dat land.